Kontakt

Expeditionen: 0736-665228, Sara

Lärare: Marie.haglund@edu.sigtuna.se

För att kontakt skola juksköterska: asa.erdhage@sigtuna.se och telnr. 08-591 261 03