Alla med v. 10

Fortsätt att påminna barnen om att säga tack, hej, vad kan jag hjälpa till med och att ge beröm. Även om alla med är slut för denna gången pågår arbetet hela tiden.

Utväderingen med att samla på tack!